Internet věcí

 
 

 

Internet věcí, zpuštění sítě

inteligentní systémy, spuštění sítě pro internet věcíČeské radiokomunikace v pátek 1. dubna spustily síť pro Internet věcí. Společnost T-Mobile síť zprovozní během dubna. T-Mobile plánuje vybudovat 350 základnových stanic, které budou přijímat informace ze zařízení využívaných v domácnosti, dopravě, či veřejné zprávě. Zařízení jsou schopna přenášet sice malý objem dat najednou, ale na velké vzdálenosti díky vysílání v extrémně úzkém frekvenčním rozsahu. České radiokomunikace testovali technologii LoRa na plynových regulačních stanicí RWE. Odečty jsou jednou z možností využití Internetu věcí.

Systém Internetu věcí spočívá ve využití speciálního datového protokolu, který umožňuje, aby čidla a senzory komunikovaly obousměrně efektivně a bezpečně. Čidla a senzory mohou mít nejrůznější využití pro chytré domácnosti, regulaci teplot, parkování, odečty energií a podobně.

Inteligence Internetu věcí spočívá ve shromáždění velkého množství dat o uživateli. Mnoho údajů o uživateli lze získat, například na základě analýzy zvyků uživatele domu: čas strávený v domě, doba příjezdu, nebo jakou hudbu má rád. Pokud se přidají informace z takzvaných „wearables“, čili nositelná elektronika jako fitness náramky, chytré hodinky, lze získat komplex informací o uživateli.

 

Domácnosti

internet věcí pro inteligentní domy

 

V domácnosti tyto technologie nacházejí různé uplatnění v rámci chytrého domu. Příkladem, jak spolu spotřebiče mohou komunikovat, je trouba, která vám může nabídnout recepty podle toho, co máte v lednici. Zavlažovací systém bude zavlažovat podle aktuální předpovědi počasí.

 

 

Smart City

inteligentní systémy pro Smart city, internet věcíJedním z přelomových projektů v oboru inteligentních technologií a Internetu věcí je Smart City. Testování jednotlivých částí projektu již probíhá na příklad v Londýně. V budoucnu by mohly být v okolí křižovatek, hlavních silnic, mostů nainstalovány detektory ovzduší, nebo senzory, které zaznamenají hustotu provozu. V případě dopravní zácpy může systém řidičům, kteří jsou registrováni, zaslat sms o stavu dopravy s doporučením, že je lepší odstavit auto na záchytném parkovišti a pokračovat MHD. Zároveň vás informuje o nejbližším parkovišti a dostanete slevu na parkovné a jízdenku.

 

Další využití

Internet věcí má své využití i ve zdravotnictví, lze jej efektivně využít pro sledování chronických pacientů na dálku, nebo monitorovat pacienty po propuštění z nemocnice v době rekonvalescence. Toto opatření by mohlo přinést snížení nákladů na péči, avšak tato záležitost je citlivá, jelikož se nakládá s velmi citlivými daty o pacientech, které jsou uloženy v cloudu.

Tento koncept může mít obrovské využití v průmyslu. Jeho cílem v této oblasti je snížení provozních nákladů, docílit vyšší efektivity využívání zdrojů a zvýšení pracovní produktivity.