Slovníček inteligentní elektroinstalace

 

Aktor/akční člen: 

Akční člen je nedílnou součástí každého řídicího systému. Senzory zajišťují, aby systém dostával správné informace o stavech domu, zatímco aktor zaručí, že daná technologie pracuje jak má. Spínací aktor spíná čerpadlo pro topení, stmívací aktor stmívá světla a žaluziový aktor ovládá motory stínění.

Automatický režim: 

Automatický režim lze definovat pro jakoukoli ovládanou technologii v domě. Ať už se jedná o světla, žaluzie nebo topení vše může pracovat v rámci automatického režimu. Automatický režim pro světla například definuje, kdy se má jaké světlo rozsvítit a zhasnout. Velmi často se toto používá pro orientační světla nebo pro světla na zahradě, která se spínají se západem slunce. Automatický režim pro topení zaručí, že v každé místnosti bude v daný čas předvolená teplota.

Centrální ovladač: 

Ovladač, který plní centrální ovládací funkci (např. zhasnout všechna svítidla, vyjetí všech žaluzií na patře, atd.)

 

DALI:

Digital adressable lighting interface. Datová sběrnice pro řízení osvětlení. Dnes je DALI sběrnice již standardem v oblasti řízení světel

DDC:

Direct digital control: Moderní slovní spojení, které označuje řídicí systém pro měření a regulaci.

 

EPS: 

Elektronický požární systém =  protipožární alarm

EZS: 

Elektronický zabezpečovací systém = alarm

Krátkocestný nástěnný ovladač:

Krátkocestný sběrnicový vypínač má středovou neutrální polohu a lze jej stisknout nahoře i dole. Po stisku se vždy vrátí do neutrální polohy. Může být jednoduchý nebo dvojitý. Dvojitý krátkocestný ovladač je možné stisknout ve čtyřech polohách.

Interkom: 

Domovní telefon, elektronický vrátný. Pomocí interkomu můžete komunikovat s lidmi u venkovní branky nebo i mezi jednotlivými stanicemi interkomu uvnitř domu.

IP kamera: 

Kamera, která je připojená přímo na síť. Kromě záznamového zařízení lze její obraz sledovat přes televizi, aplikaci na mobilním telefonu nebo na PC.

Meteostanice: 

Zařízení, které měří všechny důležité meteorologické údaje. Pro inteligentní dům je velmi důležitá znalost například rychlosti větru (včasné vytažení žaluzií) nebo venkovní teplota (správné řízení teplot v domě).

NAS: 

Centrální datové úložiště, které je na vnitřní síti. Lze na něj ukládat fotografie či filmy a pak je v rámci lokální sítě prohlížet. Na disk NAS lze po nastavení přistupovat i vzdáleně.

PCO: 

Pult centralizované ochrany. Na PCO se připojí Váš systém EZS. PCO reaguje na poplach EZS velmi rychle a v rámci domluvy může ihned vyjet na místo zásahová jednotka

Pevná  

IP adresa:

Poskytoval internetu je schopen Vám udělit pevnou (statickou) IP adresu. Díky tomu jste pak schopni přistupovat do ovládacího prostředí domu a na kamerový systém odkudkoli na světě.

PLC: 

Programmable logic controller, česky programovatelný automat. Cyklicky pracující volně programovatelný automat, používaný v průmyslu pro řízení výrobních linek i v rezidenčním sektoru pro řízení rodinných domů.

PIR:

 Pasive infrared detector. Detektor pohybu fungující na detekci infračerveného záření lidí. Používá se pro detekci pohybuv zabezpečovacích systémech. Může být použit i pro automatické rozsvícení světel. 

PoE:

Power over ethernet je způsob napájení některých síťových prvků (např. kamery nebo wi-fi antény). Napájení i data jdou po jednom kabelu a tím se ušetří na kabelážích.

PPM:

 Z anglické zkratky parts per milion – tady částic v milionu. Jednotka se používá pro stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. Obvyklá hladina bývá mezi 400 – 500 ppm. Vyšší hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého jsou ukazatelem vydýchaného vzduchu. Při koncentraci nad 1500 ppm se projevují hlavní syndromy: bolest hlavy a ospalost.

Příchodový scénář:

Příchodová scéna se aktivuje po stisku příchodového tlačítka či po vypnutí alarmu. Při aktivaci scény se například rozsvítí vybraná svítidla, vytáhnou žaluzie, rekuperační jednotka a systém vytápění začnou pracovat v režimu komfort.

Rekuperace:

Rekuperace v technice prostředí budov je zpětné získávání tepla. Vzduch, který je nasáván z místností jako odpadní a který již byl ohřát na pokojovou teplotu 22° C předá svoji energii přiváděnému venkovnímu vzduchu, a tak je do místností přiváděn teplý vzduch. Teplo je předáváno v rekuperačním výměníku, který zaručí, že se vzduchy nepotkají.

Rack:

Slaboproudý rozvaděč, ve kterém jsou uloženy všechny datové komponenty.

 

Router: 

Aktivní zařízení, které umožňuje zprostředkovat komunikaci v rámci datové sítě.

Sběrnice: 

Sběrnice je slaboproudé drátové komunikační propojení všech systémových prvků (ovladače, termostaty, prvky v rozvaděči, řídicí jednotka). Sběrnice zaručuje jednak komunikaci mezi prvky tak napájení všech členů. Díky tomu, že jsou všechny prvky sběrnicové, je jakákoli změna ve funkčnosti pouze otázkou naprogramování řídicího systému.

Simulace přítomnosti: 

Během Vaší nepřítomnosti systém simuluje, že dům či byt je stále obývaný. Náhodné rozsvícení předvolených světel či pootočení žaluzie vytvoří dokonalou iluzi.

Stmívatelné světlo: 

Světlo, u kterého lze plynule měnit jas. Dnes již je možné stmívat většinu zdrojů (klasickou žárovku, halogenovou žárovku, zářivky, LED pásky). Pro daný zdroj vždy najdeme vhodný stmívač.

Světelná scéna:

Předvolené nastavení intenzity a svítidel v daném prostoru. Při aktivaci scény se svítidla nastaví na předvolenou hodnotu. Scény lze uživatelsky nastavit i pojmenovat. Tím lze vytvořit například pro obývací pokoj scény „Sleduji TV“, „Večeře“, nebo „Relax“.

Switch:

Aktivní zařízení, které pomáhá propojit a rozšířit datovou síť. 

Systémový vypínač:           

Systémový ovladač je každý ovladač, který je jakýmkoli způsobem připojen do systému inteligentního domu.

Tepelná pohoda:    

Tepelná pohoda je právě takový stav, kdy si člověk ve vnitřním prostředí nemůže stěžovat na teplo ani na zimu. Dle výzkumu z roku 1970 na dánské technické univerzitě byly stanoveny  ukazatele pro stanovaní tepelné pohody, které se používají dodnes.

Termostat:

Termostat je prvek, pomocí kterého uživatel nastavuje teplotu v místnosti. Termostat, který standardně používáme, umožňuje přepínat mezi režimy pro topení a měřit v místnosti teplotu i vlhkost. Vlhkost se ukazuje v dnešních domech jako velmi důležitý parametru pro vnitřní prostředí.

Tlačítko: 

Tlačítko je druh vypínače, který se po stisku vrátí do neutrální výchozí polohy. Používá se například pro spínání ventilátoru či světla s automatickým doběhem.

Vizualizace: 

Ovládací prostředí pro danou technologii vytvořené na míru dle potřeb a zadání investora či zadavatele. Lze spustit na libovolném zařízení webovým prohlížečem (PC, iPad,i Phone, Smart telefon atd.)

Vzdálený přístup: 

Možnost přihlásit se do ovládací aplikace domu na aplikace pro kamerový systém odkudkoli na světě.